HET HONIGCOMPLEX

HET VERLEDEN

Meer dan 100 jaar Honig aan de Waal

De geschiedenis van Honig in Nijmegen begint in 1912, hoewel de fabriek pas later die naam kreeg. In de volksmond werd de fabriek de Stiefselkeet genoemd.. Er werden door de loop der jaren producten gefabriceerd als vermicelli, bouillon, macaroni en soep. Ruim een eeuw lang is Honig in Nederlandse handen geweest, waarna het bedrijf uiteindelijk in 2001 werd aangekocht door Heinz. In 2012 verplaatste zij de productie en kwam het gebouw leeg te staan.

8 jaar placemaking

2014 t/m 2021

Bij de eerste herontwikkelingsplannen stond de sloop van de Honig op de agenda. Door de kredietcrisis had de herontwikkeling echter grote vertraging opgelopen. Daarom kozen de gemeente en de projectontwikkelaar (BPD) ervoor om het gebouw een tijdelijke andere bestemming te geven. Het doel was waarde creatie geven aan de nieuwe wijk. Ondernemers kregen de kans om 8 jaar lang de oude fabriek te doen herleven.
De afgelopen acht jaar is het voormalige Honigcomplex uitgegroeid tot een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats in Nijmegen. Naar aanleiding van het succes van de tijdelijke invulling is een aantal jaar geleden besloten om, in tegenstelling tot eerder plannen, de oudste delen van de fabriek te handhaven.

Honig in transitie

de tussenfase 2022 t/m 2023

Anno 2022 zitten we in een tussenfase. Er zijn nog enkele ondernemers actief in de fabriek die door exploiteren in de te behouden gebouwen. We werken samen met Lingotto en de gemeente Nijmegen toe naar een levendige en onderscheidende plek in Nijmegen binnen de nieuwe wijk in Waalfront.

Schets impressie van de toekomstige renovatie en woontoren.

De toekomst van de Honig

vanaf 2025

De Nieuwe Honig moet in de toekomst een iconische en onderscheidende plek in Nijmegen en binnen Waalfront blijven. De bijzondere stedenbouwkundige ligging, de te handhaven industriële panden en de ondernemers die de afgelopen acht jaar succesvol invulling hebben gegeven aan deze plek, geven hier alle aanleiding toe. Belangrijk is dat de energie die hier is ontstaan blijft behouden, terwijl tegelijkertijd een volgende stap in de ontwikkeling zal worden gezet. Een belangrijk uitgangspunt is dat het industriële karakter en gevoel blijft behouden, met de Honigtoren als herkenbaar baken. Het Honigcomplex is een markant icoon van het industriële, economische en sociale verleden van de westkant van Nijmegen. Het is hiermee een drager van de oorspronkelijke identiteit en een prachtig bruggenhoofd naar de nieuwe ontwikkeling van Waalfront.
De Nieuwe Honig zal te midden van de nieuwbouw de sfeer van een oud fabriekscomplex blijven uitademen, met een zeker rauw en ongepolijst karakter. Het zal het creatieve en innovatieve hart van Waalfront zijn en blijven.

Adres Honigcomplex
Waalbandijk 8-20
6541 AJ Nijmegen

Contact
Voor vragen neem je rechtstreeks contact op met een van de ondernemers. Voor vragen over het organiseren van een event? Vraag naar de mogelijkheden via simon@honigevents.nl