Fietsdiensten.nl

Waalbandijk 8A
6541 AJ
Nijmegen
+31 (0)6 - 3001 4801
Pak de fiets!
Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl bevordert het gebruik van de fiets voor het vervoer van goederen en personen. Waarom? Omdat de fiets een goed alternatief is voor gemotoriseerd vervoer. Jos adviseert bedrijven, instellingen en organisaties over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering. Hij fungeert als creatief denker en sparringpartner bij innovatieve productontwerpen en mobiliteitsbeleid. Fietsdiensten.nl organiseert evenementen waar de fiets en andere vormen van duurzaam vervoer een rol spelen, zoals het International Cargo Bike Festival.