Allesbinder

Allesbinder is een Professionele Leergemeenschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In de Nijmeegse wijken Waterkwartier en Wolfskuil werken studenten van verschillende opleidingen samen met wijkbewoners, professionals en mede-ondernemers op het Honigcomplex aan projecten die de leefbaarheid in de wijken vergroot. Dit varieert van opdrachten op het gebied van welzijn en zorg tot sport en sociale activiteiten.

Website: allesbinder.nl
Facebook: Allesbinder